დეკემბერი 13, 2020

მდგრადი ენერგეტიკისა და კლიმატის ერთობლივი სამოქმედო გეგმის (SECAP) მომზადება