დეკემბერი 13, 2020

„საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმი – კახეთი 2019“